תגמולי מילואים

חוק שירות המילואים התשס"ח 2008 מטפל בעקרונות בניין מערך המילואים והפעלתו. לצד רכיבים אלו עוסק החוק בהגדרת מרכיבי הפיצוי, התגמול וההוקרה של חיילי המילואים.

 

תגמולים

החוק מעניק למילואימניק תגמול מיוחד בנוסף לאלו שהוא זכאי להם על פי דין מהביטוח הלאומי בגין אובדן שכר. התגמול המיוחד ניתן לחיילי המילואים משנת 1998.הקריטריונים לקבלתו מתעדכנים מדי שנה לפי מספר המשרתים וממוצע ימי השירות במילואים.התגמול משולם ישירות לחשבון הבנק של המשרת במילואים ולאותה שנת שירות. התשלום הוא נטו ואינו חייב במס. צה"ל מגלם במקור את המס ומשרד הביטחון משלם.

 

מי ששירת במילואים במהלך שנת 2011 לפחות 32 ימים ברצף או במצטבר קיבל בחודש מאי 2012 סכום של 100 ₪ עבור כל יום מעבר לאותם 32 ימים. זהו התגמול המיוחד והוא מוגבל לתקרה של 60 ימים למעט, מילואימניקים שקיבלו היתר מיוחד על ידי ראש אגף כוח אדם בצה"ל.

אם השירות החל בשנת 2011 וגלש לתוך 2012 יחשבו רק הימים של שנת 2011 לצורך קבלת תגמול זה.

 

לנוחיותכם, מחשבון לחישוב תגמולי מילואים באתר הביטוח הלאומי

 

 

תגמול נוסף

חוק המילואים מעניק תגמול נוסף שנקבע לפי נקודות זיכוי במס. שיעורו עומד על 2 נקודות זיכוי בשווי של 5,160 ₪. התשלום הוא נטו. המס שולם במקור על ידי משרד הביטחון. ההתחשבנות היא מול האוצר ורשות המסים. התגמול ניתן עבור שירות מילואים בשנה החולפת.

בשנת 2012 חל עדכון שמטיב עם אנשי מילואים ששירתו בשנת 2011 לפי הנוסחה הבאה:

1.                  מי ששירת בין 10- 14.5 ימי מילואים יקבל 1,290 ₪

2.                  שירות שבין 15 עד 19.5 ימי מילואים מזכה בתשלום של 2,580 ₪

3.                  בין 20-36.5 ימי מילואים התשלום הוא 3,870 ₪

4.                  עבור שירות מילואים מעל 37 ימים יקבל המשרת, 5,160 ₪

 

השתתפות בהוצאות במהלך שירות מילואים

שירות מילואים כרוך בהוצאות נלוות כמו נסיעות, טלפונים וכדומה. מי שלא צבר זכאות לתגמול המיוחד זכאי להשתתפות. התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של המשרת והוא ניתן בנוסף לדמי ביטוח לאומי ושוברי הנסיעה בתחבורה ציבורית.

גובה ההשתתפות נקבעים מדי שנה וחלים על השנה החולפת. חייל ששירת בשנת 2011 למשך 9.5 ימים זכאי לדמי השתתפות החל מהיום החמישי בסכום של 200 ₪ עבור כל תקופת מילואים רצופה שבין 5 ועד 9 ימים.

 

ביטוח חיילי מילואים לפי חוק

חוק הקצבאות לחיילי מילואים מעגן את זכויות השארים ובני משפחות חיילים שנפגעו במהלך שירותם החל מיום 01/01/1999.

 

לחייל המילואים יש 3 מקורות עיקריים לתגמולים בעת אירוע ביטוחי והם:

חוק הנכים וחוק משפחות שנפלו במערכה מבוצע באמצעות אגף השיקום במשרד הביטחון והוא מזכה בהכנסה בסיסית וחודשית כל חייל מילואים שנפצע במהלך שירותו או במקרה מוות, בני משפחתו זכאים לתשלום. החיילים מבוטחים במסגרת ביטוח חיים. הפרמיה משולמת על ידי משרד הביטחון.

במקרה של מוות במהלך שירות מילואים יקבלו שאריו שהוכרו על ידי אגף השיקום מענק חד פעמי בשיעור של 315,000 ₪. המענק מתעדכן לפי מדד המחירים לצרכן ושיעורו דומה לביטוח החיים של משרתי הקבע.

חייל מילואים שהוכר כנכה על ידי אגף השיקום בשיעור 20% ומעלה או כנכה תפקודית באותו שיעור על ידי ועדה רפואית, זכאי לקבלת קצבה שגובהה נקבע לפי עיסוקו באזרחות וחומרת הפגיעה ביכולת השתכרותו.

 

 

תגמולי מילואים שמשלם הביטוח לאומי

התשלום ניתן בגין הפסד שכר כתוצאה משירות מילואים. גובה התשלום תלוי בשכר שמקבל באזרחות ומשך השירות. התשלום מבוצע על ידי המעביד שמקבל מהביטוח הלאומי את התגמול על שם העובד.

הביטוח הלאומי מטפל במספר רמות של מועסקים והם: עובדים שכירים, עצמאי, סטודנט, תלמיד ישיבה (שאינם עובדים) עובד שהינו גם שכיר וגם עצמאי.

 

נוסחת החישוב לתשלום תגמולי פיצויים כפי שתוקנה בחוק בעקבות חקיקת חוק המילואים:

§            עבור שירות רצוף במשך 7 ימים ישולם בעד כל יום שירות לפי: חלוקת השכר הרבע שנתי ב-90 ימים כפול מספר ימי המילואים.

§            שירות בין 1-5 ימים לפי: חלוקת השכר הרבע שנתי ב-90 כפול מספר ימי המילואים בתוספת 40% למספר הימים.

§            שירות עד 6 ימים: חלוקת השכר הרבע שנתי ב-90 כפול מספר ימי המילואים, ובתוספת יום אחד.

§            תגמול מירבי בשיעור מכסימאלי של 5 פעמים השכר הממוצע במשק.

 

גובה תגמול המינימום

על פי התיקון בחוק המילואים התשס"ח, סכום תגמול המילואים עומד על 166.65 ש"ח ליום ו-5000 ש"ח לחודש. אם חייל המילואים השתכר שכר מינימום בגובה לפני השירות הוא יקבל לאחריו 5,000 ₪.

 

שירות חצי יומי

בעבור שירות שאינו עולה על יום אחד יקבל מחצית מהתגמול המשולם ליום שלם. התשלום יבוצע על ידי הביטוח הלאומי כנגד אישור מיוחד מהצבא.